Vi hör gärna ifrån dig

Tlf. +45 87 57 27 77

#fff

Kapacitet

 

 • Grovfodermagasin med stor volymkapacitet
 • Kan hantera korta och långa material
 • Stationära eller mobila i flera olika storlekar
  #fff

  Exakthet

   

  • Individuell eller grupputfodring
  • Frekvent utfodring
  • Enhetlig och optimal fodermix
   #fff

   Översikt

    

   • Full dokumentation över alla utfodringar
   • Bra översikt och säker styrning
   • Service och support via Internet

    Automatisk utfodring


    Mindre arbete och större flexibilitet

    Utfodringen är det viktigaste och mest krävande arbetet på en gård. Det kräver exakthet vid utfodringen och stor regelbundenhet. Med automatisk utfodring blir arbetet bekvämare och mer flexibelt och man kan göra det när det passar in i ens rutiner med automatik.


    Exakt utfodring och bättre resultat med automatisk utfodring

    Utfodringen är den största kostnaden på en mjölk/köttproducent och det är därför avgörande för det ekonomiska resultatet att man har 100 % koll på utfodringen med homogena blandningar och exakt utfodring varje gång.


    One2Feed bygger på erfarenhet

    Jordnära omvårdnad, praktisk erfarenhet och hög yrkeskompetens samt en kompromisslös syn på kvalitet är hemligheten med automatisk utfodring.