Vi hör gärna ifrån dig

Tlf. +45 87 57 27 77

#fff

Os
Det skal virke
hver gang og
hele tiden
- så enkelt er det!

One2Feed är ett danskutvecklat och producerat, helautomatiskt fullfodersystem. Det är baserat på en driftsäker teknologi med de bästa och mest robusta materialen och som dessutom kräver minimalt underhåll.

Systemet, som varit i bruk sedan 2008 och är därför väl utvecklat och beprövat. I och med att det är ett helautomatiskt system så sparar det mycket tid för användaren. Samtidigt utför den en optimal fodermix med minimalt spill.

Vår ambition om att skapa ett överskott på mjölk/köttproducentens vardag. Då den således blir till glädje både för Lantbrukaren, djuren och miljön. Det är vi stolta över, men än mer stolta är vi, att våra kunder gärna ställer upp och rekommenderar One2Feed.

Hans Scriver, VD