Vi hör gärna ifrån dig

Tlf. +45 87 57 27 77

#fff

Referenser

3 bra skäl

Exakthet - Kapacitet - Översikt

Womtorp, Eskilstuna, Sverige

Den rälshängda vagnen går en gång i timmen och utfodrar kor, sinkor och ungdjur.

 

 

Läs mer om Womtorp, Eskilstuna

Tore Gudmestad, Nærbø, Norge

"Jeg valgte One2Feed systemet pga. dets egenskaper til å kutte fôret" sier den norske melkeprodusent

Tore Gudmestad.

 Les mer her om Tore Gudmetad

Harrysons Lantbruk HB, Falkenberg, Sverige

Svensk mjölkproducent köper dansk kvalitet

Läs mer om Harrysons Lantbruk

Tage Karlsson, Tidaholm, Sverige

Bättre blandning av fodret gav bättre hälsa hos sin korna

Läs mer om Tage Karlsson

Erik Andersen, Arden, Denmark

Erik Andersen har 330 kor uppdelade i 6 grupper: Nykalvade, förstakalvare, högpresterande, lågpresterande, sinläggning och sinkor. Utöver det utfodras 2 grupper av kalvar och kvigor.

"Vårt stallsystem passar sig väl till gruppindelning och med One2Feed är det ju upplagt för att utnyttja alla de fodermässiga fördelarna som finns med gruppuppdelningar", säger Erik Andersen och fortsätter: "One2Feed har stor kapacitet vilket ger oss stor flexibilitet och garanterar en god och jämn mix och vi har sällan larm".

Enligt Erik Andersen är de tre viktigaste fördelarna med One2Feed:

• Vertikalblandare ger en bra och välblandad mix
• Stor kapacitet och hög grad av flexibilitet
• Enkel, driftssäker och kraftigt byggd


Jonas Kysinger, Gotland, Sverige

Jonas Kysinger har en besättning på 235 kor och har många års erfarenhet av helautomatiska utfodringssystem.

Om One2Feed säger han: "One2Feed har till fullo levt upp till våra förväntningar. Vi har stor flexibilitet och vi använder bara 20 minuter per dag för utfodring. Utfodringen är enkel att följa via PC eller smartphone. Eventuella larm kommer via SMS och den mesta supporten sker via Internet".

Enligt Jonas Kysinger är de 3 viktigaste fördelarna med One2Feed:

• Driftsäker upphängning med 400V strömskena
• Kan mixa alla typer av foder
• Standardkomponenter garanterar problemfri service


Osean Link Farm, Obihiro, Hokkaido, Japan

Osean Link Farm är en av Japans största och mest moderna mjölkproducenter med 700 mjölkkor.

"Med en så stor besättning är det avgörande för ekonomin att det finns 100% kontroll på utfodringen", berättar Osean Links ägare och understryker att de sammanlagt bara spenderar 30-40 minuter per dag för utfodringen. "Det har också stor betydelse att foderplanen snabbt kan justeras samt att det är lätt att anpassa mängden till de olika grupperna, så att fodermängden alltid är optimal per grupp".

Enligt Osean Link Farm är de 3 viktigaste fördelarna med One2Feed:

• Magasin med stor volymkapacitet och enkelt byggd
• Vertikal mixer i rostfritt stål med inbyggd foderputtare
• Enkelt och flexibelt handhavande med
online-backup via Internet