Minskad arbetstid - Bättre ekonomi

Att vara lantbrukare med nötkreatur kan vara ett hårt jobb.
Långa arbetsdagar i ladugården kan leda till kortare tid tillsammans med familjen och för andra sysslor på gården. 

Vi kan hjälpa dig att göra något åt det!

En bättre partner

Vi är redo att ta ansvar för att automatisera flödet av utfodringen på din gård.

Vi har bestämt att vi ska alltid göra det lite bättre. För att ge dig ett bättre liv på gården. För att utveckla vårt företag.
För att bli en bättre partner.

Vi sätter mål om snabbare installationer, färre stopp och bättre ekonomi.
För oss är detta löften som du kan följa upp och kontrollera.

Som företag så skapades vi ur det danska jordbruket, där effektivitet och kvalitet karaktäriserar den moderna mjölkproduktionen.

Björnsgården, Falköping, Sverige:
Kenneth & Ulric Andersson 

"Efter att One2Feed-systemet installerades på vår gård har antalet arbetstimmar minskat. Det är enkelt att fylla avlastarborden och med hjälp av programvaran kan vi utfodra våra 48 grupper av djur med minimal arbetsinsats. Detta är rätt utfodringssystem om du har många djurgrupper."

Läs mer

VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design