Mindre svinn og økt effektivitet

Melkeprodusent John Helde er meget fornøyd med sin kutter fra One2Feed. Den passer perfekt til hans produksjon med 30 melkekyr, og letter han arbeidsdag betraktelig. På 10 minutter er rundballen kuttet og fordelt på forbrettet. Den hurtige bearbeidelsen er et av mange positive funksjonene John Helde nevner når han omtaler sin kutter fra One2Feed.
«kutteren har ikke bare halvert tidsforbruket, men den har også redusert svinnet. Kutteren snitter jevnt, grovt og smått. Det bidrar til at kyrne ikke roter fôr inn på gangarealet. Det betyr at mindre fôr går tapt og man slipper å bruke tid på å rydde» sier den norske bonden og tilføyer: «På samme tid er kutteren lett å betjene, driftssikker, robust bygget i rustfritt stål og krever minimum av vedlikehold. Kort sagt gjør den hva den skal og letter min arbeidsdag»
John Helde har 30 kyr i løsdrift, som gir årlig 8200 kg melk hver. Han har også 30 kviger og ungdyr. Han laster kutteren i gjennomsnitt med to rundballer om dagen. Daglig fyller han kutteren med to rundballer med  grovfor som er produsert på hans 320 mål.
Kutteren har to motorer på 5,5 kW, samt en snegle med en diameter på 550mm og 168 reversible kniver. Kutterens software sikrer at sneglene har en kontrollert oppstart og bremser automatisk ved en blokkering. Ved en blokkering vil sneglene gå i revers til knivene er fri, for så å starte kutteren opp igjen.
«kammeret har plass til en rundball om gangen. Kutterens størrelse og kapasitet passer helt perfekt til et bruk på min størrelse, som er et helt vanlig gjennomsnitts melkefjøs.» påpeker John Helde

Tett samarbeid

Da han kjøpte og fikk installert sin One2Feed kutter i sitt fjøs, skjedde det med tett samarbeid med Jarle Røvik, det danske selskapets konsulent i Norge.

«Jeg hadde bruk for nytt utstyr, men jeg kjente ikke til One2Feed. Det var etter at jeg leste om One2Feed i et fagblad at jeg fattet interesse etter at jeg så Jarle Rørviks navn nevnt som kontaktperson. Jeg har kjent Jarle i mange år, og jeg kjenner han som en som kan faget godt. Dette økte min interesse for å sjekke ut dette nærmere.» Forklarer John Helde. Etter samtaler med Jarle Rørvik, et møte med One2Feeds danske eiere og noen dagers betenkningstid slo han til og kjøpte kutteren. Noen han ikke har angret på. «Jarle og jeg klarte monteringen på en dag. Det medfølgende el-utstyr er klart til bruk, så elektrikeren skulle ikke gjøre annet en å koble strømmen til.» forteller John Helde og understreker at betjeningen av kutteren er veldig enkel. «Jeg trykker bare på to knapper for å sette i gang kutteren. Den henter så automatisk en ny rundball når kutteren er tom. Det er perfekt, for som bonde liker jeg det enkelt og ikke for teknisk avansert.

God kundebehandling.
Service på kutteren har ikke John Helde hatt bruk for enda, men han synes det er en betryggelse at Jarle Rørvik, så vell som One2Feeds eiere, tar kontakt jevnlig for å høre om alt virker som det skal. «Det er god kundeservice og øker min tilfredshet med kutteren. Den har på sitt vis gitt meg et bedre liv, på grunn av at den sparer tid, virker presist og stabilt. Slikt gir ro, og det betyr at bonden har det godt» fastslår John Helde.