Vi hører gjerne fra deg

Tlf. +45 87 57 27 77

#fff

 

One2Feed

foringssystem

 

 • Komplett foringssystem
 • Fleksibelt og fullautomatisk
 • Utviklet og produsert i Danmark
#fff

 

Kapasitet

 

 • Matebord med stor kapasitet
 • Kan håndtere kort og langt materiale
 • Leveres stasjonære eller mobile
#fff

 

Presisjon

 

 • Individuell foring av gruppe
 • Hyppig utfôring
 • Ensartet optimal mix
#fff

 

Overblikk

 

 • Full dokumentasjon over alle fôringer
 • Hurtig overblikk og sikker styring
 • Betjening og support via internett

Stasjonære eller mobile magasiner med stor kapasitet.

 

Magasin

Stasjonære eller mobile magasiner
med stor kapasitet.

MIXER Presis utfôring og optimal mix.

 

Mixer

Presis utfôring og optimal mix.

STYRING Hurtig overblikk og full dokumentasjon.

 

Styring

Hurtig overblikk og full
dokumentasjon.

KONTAKT OSS Vi hører gjerne fra deg

 

Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg

Mindre arbeid med One2Feed fôringssystem


Profesjonell fôringsutstyr gir større fleksibilitet
Fôring er den viktigste og mest krevende oppgave på et kvegbruk. Optimal fôring krever presisjon og stor regelmessighet. Med One2Feed fôringssystem blir arbeidet både enklere og mer fleksibelt.


Presis fôring og bedre bunnlinje
Fôringen er den største omkostningen i en kvegbedrift, og det er derfor helt avgjørende for det økonomiske resultatet at man har godt utstyr, som gir 100% kontroll på fôringen, med ensartede blandinger og presis utfôring hver gang.


One2Feed bygger på erfaring
Jordnær omhu, praktisk erfaring og høy faglig kompetanse, samt en kompromissløs holdning til kvalitet er hemmeligheten bak One2Feed fôringssystem.