Høydeforskjell mellom fjøsene? Ikke noe problem

Svensk bonde har fjernet utfordringen med 2,5 meters høydeforskjell mellom fjøsene etter installeringen av One2Feeds automatisk fôr-mikser.

”På grunn av topografien ligger mitt nyeste fjøs 2,5 meter høyere enn det andre fjøset, og stigningsprosenten mellom de to bygningene er 10 prosent. Dette er ikke et problem fordi jeg etter å ha undersøkt markedet grundig for automatiske miksere, så valgte jeg One2Feeds-modellen. Den elektriske motoren har rikelig med kraft til å trekke mikseren opp, sier Bengt Johansson.

”Mikseren sparer oss både for masse tid og arbeidskraft. Tidligere foregikk all fôring i de to fjøsene mine, manuelt, og jeg kjørte med traktor mellom dem og fôrlageret. Nå skal mikseren bare fylles på lageret, og derfra kan den kjøre videre til fjøsene. Alt i alt frigir det seks timer daglig og er selvfølgelig også bra for økonomien,” forteller Bengt Johansson.

Mikseren, som har en kapasitet på 3,5 m3, er laget i rustfritt stål. Det sikrer et minimalt vedlikehold og en enkel rengjøring, mener Bengt Johansson. Han er også fornøyd med One2Feed-mikserens veiesystem, som ifølge ham gir høy presisjon og minimalt spill i utfôringen.

”Det sikrer en jevn fordeling av fôret, så hver enkelte ku kan komme frem til fôringsbordet og få den helt riktige rasjonen. Ingen dyr får mindre enn andre, og det er ingen slagsmål. Samtidig er mikserens to skrapere svært effektive og forhindrer at fôret går til spille,” påpeker Bengt Johansson.