Höjdskillnad mellan stallen? Inga problem

Svensk lantbrukare tog bort utmaningen med 2,5 meters höjdskillnad mellan sina stall efter installering av One2Feeds automatiska fodermixer.

En stor höjdskillnad mellan stallen betyder ingenting för den automatiska utfodringen om man använder One2Feeds automatiska fodermixer. Det vet Bengt Johansson, svensk nötköttsproducent med 400 djur, varav 130 är amkor.

”På grund av topografin ligger mitt nyaste stall 2,5 meter högre än det andra stallet, och stigningsprocenten mellan byggnaderna är 10 procent. Det är inget problem eftersom jag noggrant sonderade marknaden för automatiska mixers och valde One2Feeds modell. Dess elmotor har tillräcklig kraft för att dra upp mixern”, berättar Bengt Johansson.

Sparar sex timmars arbete

På Bengt Johanssons företag kan den svenska lantbrukaren berätta om andra fördelar med One2Feed-mixern.

”Mixern sparar oss både massor av tid och arbetskraft. Tidigare utfördes all utfodring i mina två stall manuellt och jag körde med traktorn mellan dem och foderlagret. Nu behöver mixern bara fyllas på på lagret och därifrån kör den vidare till stallen. Totalt frisätter det sex timmar varje dag och gagnar såklart även ekonomin”, berättar Bengt.

Mixern, som har en kapacitet på 3,5 m3, är tillverkad av rostfritt stål. Detta säkerställer minimalt underhåll och enkel rengöring, menar Bengt. Han är även glad över One2Feed-mixerns vågsystem som enligt honom ger hög precision och minimalt spill vid utfodringen.

”Det säkerställer en jämn fördelning av fodret så att varje ko kan komma fram till foderbordet och få exakt rätt ranson. Inget djur får mindre än andra och det blir inga slagsmål. Samtidigt är mixerns två skrapor mycket effektiva och förhindrar att foder går till spillo”, påpekar han.

VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design