“Det er min far som blander alt fôret, og han bruker bare omtrent en time hver dag på dette. 

“Da vi utvidet til 820 kyr måtte vi investere i et nytt fôringssystem. Det gamle systemet kunne ikke håndtere så mange kyr,” sier Torben Brødbæk, økologisk melkebonde nær Aulum. Det årlige resultatet er 12 400 kg ECM, og dette er blant de høyeste blant økologiske gårder i Danmark.
“Vi har melket tre ganger i mange år og det er selvfølgelig en del av forklaringen for vårt høye resultat,” sier Torben Brødbæk. Men fôringen må også være perfekt for å opprettholde resultatet. Dette betyr blant annet at det er en fordel at det alltid er ferskt fôr på matebordet. Men 800 kyr som må fôres med omtrent 23,5 fôringsenheter hver dag krever mye fôr. Og her ble Torben positivt overrasket på noen områder.
“Det er min far som blander alt fôret, og han bruker bare omtrent en time hver dag på dette. På andre gårder med så mange kyr som vi har og med tradisjonell fôring med traktor og fôrblander kan en mann knapt håndtere fôringen. Så systemet har spart mange arbeidstimer.”
“Sammenlignet med vårt tidligere utstyr så skjer fôringen også mye raskere. Dette er fordi strømmen er lagt langs skinnene hvor fôrvognene går. ”Påliteligheten har også overrasket positivt. Systemet har vært i drift på gården i Hodsager i syv år. “På den tiden har vi hatt behov for hjelp fra teknikere kun en håndfull ganger. Hver gang har de kommet raskt. De må også kunne gjøre det, fordi vi har ikke mulighet til å fôre på noen annen måte enn med systemet fra One2Feed.”

Den faktiske blandingen av fôret foregår i de stasjonære fôrblanderne, og Torben Brødbæk benytter ikke muligheten til å lage mange forskjellige blandinger for sine melkekyr.
“De går sammen i en gruppe,” forklarer han.
“Når jeg anbefaler One2Feed vil jeg legge vekt på påliteligheten, den raske fôringen og det lave energiforbruket. Det er også en klar fordel at vi ikke trenger å passere gjennom fjøset med en stor og bråkete traktor tre ganger hver dag. I stedet er det ro i fjøset hele dagen. Det er viktig for kyrne,” sier Torben Brødbæk.

CEO

hs@one2feed.dk
+45 8757 2777

Salg og kundestøtte
Utvikling

Salg & design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Salg & support
Design