"Det är min far som blandar allt foder och han behöver bara en timme om dagen för att göra detta."

”När vi utökade till 820 kor blev vi tvungna att investera i ett nytt utfodringssystem. Det gamla systemet kunde inte hantera så många kor,” säger Torben Brødbæk som producerar ekologisk mjölk nära Aulum.
Den årliga avkastningen är 12 400 kg ECM och detta är bland det högsta bland ekologiska bondgårdar i Danmark.”Vi har mjölkat tre gånger under många år och detta är ju förstås en del av förklaringen till vår höga avkastning,” säger Torben Brødbæk. Däremot måste även utfodringen vara perfekt för att upprätthålla avkastningen. Det betyder bland annat att det är en fördel att det alltid finns färskt foder på utfodringsbordet.

Men 800 kor som ska utfodras med ungefär 23,5 foderenheter per dag kräver en massa foder. Här har Torben blivit positivt överraskad inom vissa områden.

”Det är min far som blandar allt foder och han behöver bara en timme om dagen för att göra detta. Vid andra bondgårdar med lika många kor som vi har kan en person vid traditionell utfodring med hjälp av traktor och foderblandare knappt hinna med utfodringen. Så systemet har sparat många arbetstimmar.””Jämfört med vår tidigare utrustning går också utfodringen mycket snabbare. Detta beror på att strömmen är dragen längs skenorna på vilka fodervagnen körs.”Tillförlitligheten har också överraskat positivt. Systemet har också körts på bondgården vid Hodsager under sju år. ”Under den tiden har vi bara behövt hjälp från tekniker några gånger. De har infunnit sig mycket snabbt vid varje tillfälle. De måste också vara beredda på att göra detta eftersom vi inte har någon möjlighet att utfodra på något annat sätt än med systemet från One2Feed.”

Den verkliga blandningen av fodret sker i stationära foderblandare men Torben Brødbæk tar inte tillfället i akt att producera flera olika blandningar för sina mjölkkor.

”De hanteras som en grupp,” förklarar han. ”Vid rekommendationen av One2Feed vill jag passa på att nämna tillförlitligheten, den snabba utfodringen och den låga energiförbrukningen. Det är också en klar fördel att vi inte måste köra med en stor bullrig traktor genom ladan tre gånger om dagen. Istället är det lugnt i ladan under hela dagen. Det är viktigt för korna,” säger Torben Brødbæk.

VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design