Minskad arbetstid - Bättre ekonomi

Att vara lantbrukare med nötkreatur kan vara ett hårt jobb.
Långa arbetsdagar i ladugården kan leda till kortare tid tillsammans med familjen och för andra sysslor på gården. 

Vi kan hjälpa dig att göra något åt det!

VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design