Snabbare installation – Färre stopp – Bättre ekonomi

 Överväger du att göra något åt det?   Läs mer >> 

Bengt Johansson, Sverige:

”Det säkerställer en jämn fördelning av fodret så att varje ko kan komma fram till foderbordet och få exakt rätt ranson. Inget djur får mindre än andra och det blir inga slagsmål."

Läs mer

Björnsgården, Falköping, Sverige:
Kenneth & Ulric Andersson 

"Efter att One2Feed-systemet installerades på vår gård har antalet arbetstimmar minskat. Det är enkelt att fylla avlastarborden och med hjälp av programvaran kan vi utfodra våra 48 grupper av djur med minimal arbetsinsats. Detta är rätt utfodringssystem om du har många djurgrupper."

Läs mer

Heinz & Josef Reinards, Danmark:

”2012 expanderade vi till 300 mjölkkor och installerade också en automatisk fodervagn. Vi investerade i utfodringssystemet eftersom vi ville ha en större flexibilitet och mindre arbete med utfodringen och ge djuren färskt foder." 

Läs mer

Torben Brødbæk, Danmark:

Men 800 kyr som må fôres med omtrent 23,5 fôringsenheter hver dag krever mye fôr. Og her ble Torben positivt overrasket på noen områder.

Läs mer 

Orkla Samdrift, Rennebu, Norge:
Christopher Magnus Weyde

"One2Feed kom till vår gård och presenterade en utfodringsrobot för vårt 1900 mm breda foderbord, vilket säkerställer att utfodringen sker så som vi vill."

Läs mer 

Herr. Yoshida, Hokkaido, Japan

"Vi har inte behövt utfodra manuellt en enda gång sedan installationen. Detta har gett mig och min familj ett bättre liv på gården. Systemet är byggt för att hålla och vi är övertygade om att det kommer att fungera ytterligare lång tid."

Läs mer

Svend Hoff, AST, Denmark:

"One2Feed-behållarna säkerställer att ett minimum av anställda kan hålla linjerna öppna utan produktionsstopp. Vi behöver produkter som One2Feed i våra linjer som sparar tid och minimerar behovet av mänskliga ingrepp.”

Läs mer 

Carsten Asmussen, Christianfeld , Danmark:

"Med 5 avlastarbord och 1 mixer är utfodringen av våra 400 jerseykor nu helt automatiserad. Installationen har lett till att vi sparar både tid och pengar. Vi har en produktion på 11 400 kilo ECM efter att One2Feed installerades. Det är imponerande!"

Läs mer

Yggar Gård, Vigrestad, Norway:
Jonas och John Skibstad

”Vi pratade med en kollega som hade tio års erfarenhet av One2Feed-systemet. Efter att ha hört vad de tyckte så blev vi övertygade om att ett One2Feed system var lösningen för oss för att få ett bättre liv på gården.”

Läs mer

Heinz & Josef Reinards, Danmark:

”2012 expanderade vi till 300 mjölkkor och installerade också One2Feed-foderblandare. Vi investerade i utfodringssystemet eftersom vi ville ha en större flexibilitet och mindre arbete med utfodringen och ge djuren färskt foder." 

Läs mer

VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design