Software

Automatiserade utfodringssystem

Hjärtat i en One2Feedlösning är det unika managementprogrammet som ger en helhetsbild av utfodringen. Detta säkerställer att all utfodring sker enligt plan och vid rätt tidpunkt.

One2Feed ger garanterat hög effektivitet i utfodringen och möjlighet att styra utfodringen med obegränsat antal foderslag och recept. Systemet kan övervakas och användas från alla typer av datorer, plattor och smartphones.

Snabb installation – Färre stopp – Bättre ekonomi

Användarvänligt program
Övervaka avlastarbord och mixervagn
Online service och support
Använd mobil/platta för att övervaka utfodringssystemet
Kundanpassad programvara vid behov


VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design