Cutter

One2Feed-Cutter är utrustade med 2 5,5 kW växelmotorer kontrollerade med två inverterare för varje skruvborr. Skruvborrar är monterade med 168 vändbara knivar som ger en konstant och pålitlig kapning i materialet. Transportören drivs av en växelmotor med 2,2 kW och två drivremmar i gummi. Allt stål är galvaniserat eller som alternativet rostfritt stål för att säkerställa en lång livslängd. 

One2Feed-Cuter är tillgängliga med ett Avlastarbord från 3,5 till 12 meter. Avlastarbordet använder principen ”rörligt golv”. Detta garanterar att inget gammalt foder ligger kvar på utfodringsbordet och att det är helt tömt. Cutter, Avlastarbordet och transportören är byggda för att hålla länge och har bevisat att de är motståndskraftiga mot korrosion. Golvprofilerna i utfodringsbordet är tillverkade av glasfiber ? ingen korrosion.

Cutteren är tillgänglig som en fristående maskin eller som en del av ett komplett One2Feed-system. Båda varianterna är installerade med den välbeprövade programvaran One2Feed. De två växelmotorerna drivs av frekvensomriktare för att styra skruvborrarnas hastighet. Frekvensomriktarna säkerställer också att skruvborrarna startar mjukt. Skruvborrarna växlar vid behov automatiskt till reversering. När en skruvborr har kört fast ser programvaran till att borren reverseras under några sekunder för att sedan börja kapa igen.


VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design