Behållare för biomasseindustrin    

En biomasseanläggning framställer två huvudprodukter. Den första är biomassa till biogasanläggningar. Den levereras som förbehandlad biomassa såsom skadad halm och andra produkter som är svåra för en biogasanläggning att hantera. Den andra produktionslinjen tar avgasad separerad fiber tillbaka från biogasanläggningen. Biogasanläggningen har behov av detta på grund av bestämmelser angående fosfor och kväve. Vi använder avgasad separerad fiber för att producera nya förädlade produkter såsom gödningsmedel och substrat.

Vi tar emot material från jordbrukssektorn och förser biogasanläggningar med detta sedan vi har förädlat produkten. Det är bara möjligt att ta tillbaka samma material och återanvända det i jordbruk om det förädlas så att det gynnar alla parter i processen och för detta använder vi One2Feed.

En av behållarna för vilken vi ser en lysande framtid är den med öppen front. Den öppna fronten och dess stora bredd möjliggör uppbackning och tömning av en släpvagn med rörligt golv rakt in i behållaren. Detta ökar effektiviteten och minskar behovet av hantering.
One2Feed-behållarna säkerställer att ett minimum av anställda kan hålla linjerna öppna utan produktionsstopp. Vi behöver produkter som One2Feed i våra linjer som sparar tid och minimerar behovet av mänskliga ingrepp. One2Feed passar perfekt. Det är en stor fördel för utrustningen är vältestad och det är lätt att anskaffa reservdelar när slitna delar behöver ersättas.

DBG

Standard
SWF2140 avlastarbord 15 m3 

4 behållare konstruerade för biomasseindustrin
SWF2740 19 m3 45-graders ripper och trumma
SWF2140 15 m3 45-graders ripper och trumma
SWF2150 18 m3 45-graders ripper och trumma
SWF2760 27 m3 45-graders ripper och trumma
Öppen i fronten, lastas direkt in i behållaren från en walking floor trailer. 

Behållare nummer 6
Kommer ut snart
Behållare nummer 7
Kommer ut snart
Behållare nummer 8
Kommer ut snart

Leveransklar biomassa till biogasanläggning efter behandling


VD

hs@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Utveckling

Försäljning och Design

dh@one2feed.dk

+45 8757 2777

Försäljning och support
Design